Info

Info

Nederland is een land vol onkruid. Er zijn inmiddels talloze websites en weblogs die zich richten op één stuk onkruid en laten daarmee al het andere ongemoeid. Mijn aanpak is radicaler. Als we alle stukken onkruid willen verwijderen, dan zal de oorzaak van al dat onkruid moeten worden aangepakt, en dat is de politiek uit Den Haag en Brussel.

Regelmatig zal ik hier logjes schrijven over diverse soorten onkruid. Het kan dus gaan over het KLPD, over de leugens, over de veel te dure euro, over Stivoro of wat dan ook. Houd daarbij telkens voor ogen dat ik niet strijd tegen deze zaken afzonderlijk, maar dat ik de bron wens aan te pakken. Ook strijd ik niet voor de zaken ik zelf belangrijk vind; het gaat nl. uiteindelijk over de zaken die we allemaal belangrijk vinden.

Nederland is van ons! Het is ons helaas afgenomen door die griezels in Den Haag en Brussel. Wij gaan het met z’n allen terugnemen!

Strijders zijn hier dus van harte welkom!

Op 23 februari 2010 is de Geuzenpartij! voortgekomen uit Actiefront! De Geuzenpartij! is evenwel geen politieke partij in de ware zin des woords, evenmin ambieert zij een plek in het Haagse of Brusselse pluche. Zij zal echter blijven roepen om een kleinere overheid, om meer persoonlijke vrijheden en wat dies meer zij.

Zonder Actiefront! was de Geuzenpartij! nooit ontstaan. Actiefront! is opgericht op 14 juli (quatorze juillet) 2004, en daarom blijft deze datum vlagdag.
 


 
Eén van mijn vaste bezoekers heeft ooit eens gevraagd of ik eens wat speerpunten zou willen neerzetten. Dat doe ik hierbij graag!
 
Actiefront! / Geuzenpartij! wil:

 • Strijden tegen de betutteling door de overheid. ‘I love…’ is daar een goed voorbeeld van!

 • Opkomen voor het volk door het op alle fronten financieel uitknijpen door de overheid te stoppen.

 • De Nederlandse grondwet in ere hersteld zien. De huidige wetgevingen zijn er immers niet meer op gebaseerd. Een zeer goed voorbeeld daarvan is de ongrondwettelijke criminalisering en discriminatie van rokers.

 • Geen leugens en halve waarheden accepteren van de overheid. De teksten met rouwrand op pakjes rookwaar zijn daar het beste voorbeeld van.

 • Een halt toeroepen aan het zinloze en stiekeme geflits. Het gros gaat immers voor een momentopname van 53 km/u op de bon, en dat is slechts kassa voor de overheid. Met verkeersveiligheid heeft dat dan ook weinig tot niets te maken.

 • Geen zinloze 80 km-zônes om de zogenaamde uitstoot te verminderen. De snelweg is goed genoeg voor 100 km of meer. Onnodig te langzaam rijden zou bestraft moeten worden. Doorstroming wordt niet bereikt door langzamer te rijden!

 • Geen slap politieapparaat dat er alleen maar op uit is om zichzelf in stand te houden door zoveel mogelijk bonnen te schrijven.

 • Ook geen slap justitieapparaat dat niet in staat is om staatsgevaarlijke personen achter de tralies te krijgen.

 • Strijden tegen de wantoestanden bij het UWV (en mogelijk andere uitkeringsinstanties). Een uitkeringsgerechtigde heeft immers gewerkt voor de sociale zekerheid van anderen EN van zichzelf. Fraudeurs mogen natuurlijk worden aangepakt.

 • Ministers die grove fouten maken meteen de laan uitsturen en laten berechten. Ze vertegenwoordigen immers het landsbelang! Te denken valt hierbij aan o.a. Donner en Verdonk.

 • Kappen in het oerwoud aan wet- en regelgeving. Meer vrijheid en meer verantwoording voor de burger zelf!

 • Geen invloed vanuit Brussel omtrent ons privéleven in Nederland. ‘Europa’ is prima zolang als het gaat over handelsbetrekkingen, infrastructuur e.d. Meer niet. Géén Verenigde Staten van Europa!

 • Geen participatie in zinloze oorlogvoeringen onder leiding van gekken als George Bush. Nederland is niet de 51e staat van Amerika.

 • Ongetwijfeld ben ik nog honderden speerpunten vergeten, maar het gaat om een algemene impressie. Ik hoop dat het allemaal overkomt.

Om dit te bereiken wil Actiefront! het volgende:

 • De parlementaire democratie moet op de schop! Er moet een nieuwe politiek ontstaan die niet de neus steekt in zaken waar ze niets over te zeggen heeft. Er komen dan ook veel minder regels en meer vrijheid voor de mens. In mijn eentje bereik ik dit niet. Daar heb ik mijn bezoekers (jou!) voor nodig!

 • Nu is het tijd voor actie. Doe dus bijv. mee met de vlagdagen en kom met andere actievoorstellen. Daarna gaan we Nederland opnieuw inrichten!

Ten slotte meld ik bij deze nog dat ik zelf geen lid ben van enige politieke partij. Ik ontvang evenwel graag tips over goede acties van welke partij dan ook. Die kan ik dan meenemen op dit weblog.
Ben je dus politiek bezig en heb je een hot item, geef dan rooksignalen af. Dan vermeld ik het hier, en als je daar prijs op stelt, met de bron erbij. Nogmaals: ik ben niet politiek gekleurd. Dat is de kracht van deze site.

Ter verduidelijking: Actiefront! heeft geen enkele band (gehad) met groeperingen die zichzelf ook Aktiefront (met een k) noemen danwel een naam hebben die eindigt op ~front.

Reacties
Een ieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen reactie(s).
Houd er rekening mee dat logs -en daarmee je reacties- na ongeveer drie jaar verwijderd kunnen worden. Dit om de database beheersbaar te houden.

Update: 25 februari 2010


Terug