Jaaroverzicht 2018 – I

Jaaroverzicht 2018 – I

2018 was volgens mij het jaar van de omge­keerde donorwet, het afge­schafte refe­rendum, de privacy­wet, de hete zomer, het Blokkeer­friezen-proces, de dividend­belasting, het preventie­akkoord, de haperende Brexit, het verdrag van Marrakesh, en… de Gele Hesjes.

Voor mezelf was ook 2018 weer een jaar van wat spelde­prikjes. Veel stelde het dus alle­maal niet voor, maar toch is het een stuk beter gegaan met de naams­bekendheid van de Geuzenpartij! toen de Gele Hesjes arri­veerden.

Mijn eigen jaar­overzicht kan ik mooi opdelen in vier kwartalen met elk een eigen thema.

Eerste kwartaal – Speldeprikjes
Direct na de wijziging van de donor­wet heb ik een formu­lier aange­vraagd bij de over­heid om me af te melden als donor. De omge­keerde logica achter deze wet vond (en vind) ik nl. hele­maal fout!

Bij de ver­kiezingen heb ik mijn stem­biljet (foto) gebruikt om mijn ongenoegen te uiten. Zowel Pia Dijkstra (donor­wet) als Kajsa Ollongren (af­schaffen refe­rendum) zijn nl. hele­maal geen demo­craten, maar demon­craten!

Mijn eerste actie is helaas mislukt. Ik had nl. graag Theo Hiddema willen in­schakelen om de rechten van de rokers te ver­dedigen. Facebook en Twitter zijn natuur­lijk leuke instru­menten waarmee je vele mensen kunt bereiken, maar ja, dan moeten er wel enige duizenden bereid zijn om een paar euro in een potje te douwen. Die heb ik helaas niet kunnen vinden. Ook Hiddema zelf heeft niets van zich laten horen…

Tweede kwartaal – Privacy
Het gezanik over de privacy­wet is begonnen. Bij mijn hosting­bedrijf werden ze goed zenuw­achtig. Ik moest toch echt z.s.m. mijn gratis SSL-certi­ficaat aan de praat zien te krijgen. Goed, dat certi­ficaat was nog gratis, maar andere tooltjes, zoals een updater voor WordPress en een cookie­melder, kon ik bij ze kopen.

Daar had ik geen trek in, dus heb ik om ieder­een te plezieren een privacy­verklaring opge­steld. Natuur­lijk staan daar dingen in die ieder­een al lang weet. Privacy op internet is nl. gewoon een illusie. Daar ver­andert een privacy­wet niets aan.

WORDT VERVOLGD

(Nog geen stemmen)
Loading...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De hoofdstad van Nederland? (Niet hoofdlettergevoelig.)