Nederland, een juridisch ontwikkelingsland

Nederland, een juridisch ontwikkelingsland

Vandaag weer eens een verhaal dat enige dagen geleden werd ingezonden door schrijfster/publiciste Silvia Videler:

Als ú in de fout gaat moet u er voor brommen! Als het OM in de fout gaat ‘kunnen ze ervan leren’

Neen, er is geen verschil en klassenjustitie in dit door God, zo lijkt het althans, vergeten land. Er bestaan in dit land gewoon twee klassen mensen. De boven- en de onderklasse of zoals u wilt de grote groep onderdanen en de kleine elite waartoe ook het gehele OM behoort met Harm Brouwer aan kop, in deze een waardig opvolger van de evenzo van elk menselijk gevoel gespeende Jonkheer Mr. Joan de Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Wat hebben deze mensen toch? Wat onderscheidt van het gewone volk? Ik zal het u proberen uit te leggen.

In hun eigen visie zijn zij boven alles verheven waar u en ik terdege rekening mee te houden hebben. én zij missen enkele vaardigheden die u en ik in min of meerdere mate kennelijk wéél beheersen.

Wij, de onderdanen, kunnen en moeten soms ook zo af toe onze excuses aanbieden als we iets fouts gedaan hebben. Wij moeten zo nu en dan ‘sorry’ of ‘neemt u mij niet kwalijk’ zeggen. Gewoon omdat we mens zijn, en mensen maken fouten. Wij zijn niet perfect en moeten dat dan ook af en toe, toe kunnen geven! Dat maakt ons ook menselijk en aanvaardbaar.

Maar dit geldt dus niet voor mensen als de super-procureur-generaal van het OM: Harm Brouwer. We hebben hem allemaal kunnen zien op het journaal van 19 maart toen hij weer en opnieuw eens geconfronteerd werd met een KAPITALE fout van zijn OM.

Weer en wederom bleek, ditmaal een vrouw, Ina Post, verkeerd beoordeeld te zijn door de weledelachtbare heren en de o zo ‘oprechte en naar waarheid zoekende’ officieren en hoofdofficieren; die aan de hand van een klungelige rechercherapportage, waar alleen scorings- en prestatiedrift aan ten grondslag lagen, een mens naar de verdommenis hebben geholpen.

Een vrouw, onschuldig, jaren lang opgesloten in een dodelijk ritme tussen vaak echte misdadigers, verstoken van elke levensvreugde. Gescheiden van geliefden, partner en/of kinderen. Jaren en jaren lang, 365 dagen per jaar, dagen van 24 uur eentonig en gedwee alle bevelen moeten opvolgen van mensen die er hun beroep van gemaakt hebben anderen te willen drillen. (Enkele goede uitzonderingen daargelaten)

En wat zegt dan de grote baas van het Openbaar Ministerie? “We kunnen er van leren.” Geen woord van spijt, geen woord van excuus, geen woord van berouw! Spreekt hier nog een mens? Of is het een staatsautomaat die in principe leeft met het gegeven van: ‘Bevel is Bevel’. ’t Klinkt toch beter in het Duits nietwaar?

Het is nu al de zoveelste fout, wat zeg ik? Fout! Het is een verschrikkelijke, onnoemlijke miskleun, een blamage in het kwadraat, een voorbeeld van onkunde, en van vakonbekwaamheid, alsmede blindheid en scoringsdrift, en soms boze opzet. Zoiets wordt in dit land afgedaan met de dooddoener: “We kunnen ervan leren.” Zelfs nog niet: “We zullen ervan leren.” Nee, dát is zelfs nog teveel.

Officieren één rechters (raadsheren) die zó in de fout gaan, zouden eigenlijk voor het leven geschorst moeten worden. Want is het niet zo dat bij elke zweem van twijfel het voordeel naar de verdachte moet uitgaan? Om iemand te mogen en kunnen veroordelen moet het gepleegde misdrijf toch ONOMSTOTELIJK bewezen kunnen worden zonder enige twijfel. Zonder het geringste spoortje van twijfel.

Het OM in Nederland schiet schromelijk tekort. Het OM weet ook wel dat de politie, het opsporingsapparaat in wezen een lachertje is. Ze lossen amper een kwart van alle gemelde misdrijven op en dan nog blijft de vraag: ‘hoe hebben ze iets opgelost?’ en dát terwijl de ons omringende landen vaak boven de 50% scoren!

Officieren en rechters van welke orde dan ook dienen zich eens te realiseren welke verantwoordelijkheid zij hebben. Maar helaas, de enkele goede niet te na gesproken, want die zijn er ook, die oprecht een eerlijk hun werk willen doen. Doch hier heb ik het over het OM als bovenlaag, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Ja, droegen ze die maar. Het is niets meer dan in naam dat ze die dragen.

Daarom pleit ik om de hele OM-top te saneren, geef ze desnoods een baantje bij de gemeentelijke reiniging, maar dan niet te samen bij die mensen die eerlijk en hardwerkend ons huisvuil ophalen, maar ergens te samen aan een of ander soorteer apparaat of zoiets, liefst zo handmatig mogelijk en laat eenieder die opteert voor rechter, hoe wrang ook, eerst eens drie maanden detentie ondergaan, net zoals elke misdadiger, zonder onderscheid. En anoniem. Dan, ja dan zullen de edelachtbaren en de hoogedelachtbaren wel eens twee keer nadenken bij wat zij doen, en hoe zij omgaan met de dossiers die zij soms amper kennen alvorens ze aan een zaak beginnen en recht spreken, dit getuige de uitspraken van ex-Raadsheer Mr. Dr.W.Wedzinga, tot voor kort verbonden aan het gerechtshof te Leeuwarden.

Maar nu, na Ina Post, is de lijst helaas nog lang niet compleet. Vraag dat maar aan Mr. Knoops de raadsheer van Ernst Louwes, of aan Mr. C. Korvinus de raadsheer van Robert Hörchner die nu nog vast zit in n.b. Polen en waar ons aller kwasi-speurneus Peter R. de Vries zo zijn best voor gedaan heeft om het OM te plezieren door een wel hele oude en volkomen onbelangrijke koe uit de sloot te halen. Om zodoende de meerderheid van de bevolking op ’t verkeerde been te zetten. Hadden we ’t zojuist niet over scoren? Dat kun je in meerdere opzichten doen, hé Peter R.!

ALS WE EEN LAND MOETEN BEOORDELEN AAN ZIJN JUSTITIE EN RECHTSPRAAK, DAN IS NEDERLAND HELAAS EEN ONTWIKKELINGSLAND MET EEN PAAR ONMENSELIJKE BOBO’S AAN DE MACHT.

Silvia Videler, 19 maart 2008

Foto: Voorzitter van het college van procureurs-generaal, Harm Brouwer.

Jij ook?

5 gedachten over “Nederland, een juridisch ontwikkelingsland

 1. Handig om te bewaren:
  http://tinyurl.com/2fn34w
  Deze “meneer” beweert tegen onrecht te strijden, maar ik heb ‘m nog niet een keer zien opkomen tegen VOOR al die Nederlandse vrouwen die door dat verdomde mocro-tuig in het openbaar voor hoer worden uitgemaakt.
  En wanneer wordt er opgetreden tegen TUIG dat zich het liefst als slachtoffer presenteert igv calamiteiten?
  Iemand de Diamant- en Kolenkitbuurt van Amsterdam vergeten?
  Meer info over DADERS die zich steeds vaker als “slachtoffer” gedragen op:
  http://tinyurl.com/2whlun
  En dat van Mevrouw Post: dat hele OM mag van mij op de schop.
  Hoe vaak is het niet voorgekomen dat de heren last hadden van tunnelvisie?
  Arrogante bende is het: weg ermee.

 2. Foutje gemaakt. Het moet zijn: opkomen VOOR inplaats van tegen.

  EDIT door Admin: Correctie in voorgaande reactie doorgevoerd!

 3. Inderdaad, een excuus is minstens op zijn plaats!
  Moet er niet aan denken zo lang onterecht opgesloten te zitten!
  Beroofd worden van je vrijheid; er bestaat neits ergers dan dat.
  Dat zouden deze heren wel eens goed mogen beseffen.

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.