Het blauwe pluche en de falende democratie

Het blauwe pluche en de falende democratie

Gisteren ontving ik onderstaande oproep van schrijfster/publiciste Silvia Videler, en deze plaats ik uiteraard graag.

Doe je best, en stuur zoveel mogelijk onbeantwoorde brieven, faxen en e-mails door, en vergeet ook niet om melding te maken van handtekeningenacties en petities waar niets mee is gedaan!

Voel je overigens vrij om deze oproep ook op je eigen weblog te plaatsen.


OPROEP!

Geachte dames en heren,

Hierbij wil ik u allen het volgende laten weten en tevens een oproep doen.

Het betreft een van mijn hand komend artikel met als titel:

“De hooghartigheid van de gevestigde politiek één het falen van de democratie”

In dit artikel wil ik uitgebreid ingaan op het fenomeen dat betrokkenen, burgers en met name klokkenluiders zelf, ondanks hun vele pogingen om contact te krijgen met beleidsmakers en politici veelal gesloten deuren op hun weg vinden.

Politici die te beroerd zijn om de burger te woord te staan, om te antwoorden op hen toegezonden brieven, enz.

Vaak erger: politici die burgers, die het wagen om meerdere keren achtereen een brief dan wel een e-mail te zenden zelfs sommeren daarmee op te houden en zodoende de basis die aan de democratie ligt om zeep te helpen.

Dit artikel moet vergezeld gaan met een zo groot mogelijk aantal voorbeelden. Kort de zaak beschrijven, de desbetreffende politicus en partij vernoemen, liefst met datum en het feit vermelden dat er geen dan wel geen adequaat antwoord is gekomen.

Dit alles, en ik hoop enerzijds dat het aantal voorbeelden legio zal zijn, zal worden toegestuurd naar alle mij bekend zijnde redacties van dag- en weekbladen, radio- en tv-programma’s, politieke partijen, kamerleden afzonderlijk, naar alle gemeenten in Nederland (ruim 400!), naar de Provinciale Staten, etc. etc.

Tevens zal ik het plaatsten op enkele websites waaronder de eigen site: www.breda-en-alles-daaromheen.nl.

Met úw inbreng kan dit eventueel een succes en een eye-opener worden t.a.v. de in het pluche weggezakte dames en heren politici.

Met vr. groet: Silvia Videler, tijdelijk e-mailadres: oranjeboom@aol.nl

Jij ook?

22 thoughts on “Het blauwe pluche en de falende democratie

 1. @Gerrit Dekzijl:
  De macht van het getal zal alles kunnen veranderen in Nederland, maar ja… zolang Idols en het voetbal belangrijker zijn heb ik er helaas geen fiducie meer in dat het ooit nog goed zal komen in Nederland!
  En als D

 2. Superieure grap ❗
  http://tinyurl.com/33jf96
  :mrgreen: :mrgreen:
  O, enne… Germaine C heeft een taakstraf gekregen
  wegens “gevaarlijk rijden…”.
  Van mij mogen alle realistische Nederlanders vanaf vandaag gevaarlijk gaan rijden, dit ook vanwege het feit dat NITWIT Hirsch-Ballin heeft opgeroepen om goed op te letten over wat hij noemt de “verhoogde terreurdreiging..”.
  Alle zgn ali el beJATti’s zijn dus gewaarschuwd 😈
  (als ik die rotkop op tv zie verschijnen, krijg ik spontaan kotsneigingen)

 3. @Leidse:
  Hopelijk heb je ook nog wat onbeantwoorde mails etc. liggen die je kunt doorsturen naar Silvia Videler.

  @Gerrit Dekzijl:
  Ha ha! Erg goeie grap die ook nog eens precies aangeeft hoe het zit met de eenzijdige berichtgeving over Israël.
  Germaine C. heeft nu een taakstraf, en dat is al iets beter dan 1,5 jaar brommen, maar toch… Waar blijft dat lintje voor deze heldin???

 4. Dat lintje kun je sturen naar Cees Korvinus.
  Als je zijn naam in een zoekmachine plant, kom je volgens mij wel op z’n kantoor uit, dacht je ook niet Admin?
  Germaine moet overigens 180 uur voor anpikkelateur spelen.(dat is iemand die met een soort afstandbediening op een stokje de papiertjes en kapotjes van de straat oppikt en in een vulliszak deponeert)
  Leuker en toepasselijker “straf” is: 180 uur harde reacties plaatsen op Mocro-blogs.

 5. Tip: het volgende blog is van de linkse journaal-BENDE.
  http://weblogs.nos.nl
  H.Laroes en zijn moslimvriendjes willen sedert twee weken iedereen “digitaal in de ogen kijken..”.
  (tenminste, dat stond gisteren in de Azijnbode)

 6. Zie 9: reacties worden gemodereerd.
  Dat betekent dat ze sowieso worden gelezen en dan zal mijn commentaar over al die pro-Palestijnse reportages van die club wel niet op prijs gesteld worden, denk ik.
  Maar dat zal me aan m’n reet roesten.
  Oproep aan allen:
  plaats zoveel mogelijk reacties op het blog van 9.
  Dat ze niet geplaatst worden mag geen beletsel zijn.
  Prop die linkse bende VOL.

 7. Wij zoeken vertalers in verschillende talen:
  duitser, italiaan, spanjaard, portugezen, greque, nederlanders, denen, finnen, bask, catalaan, japonais, enz.

  Als niet een antwoord, het bericht opnieuw terugsturen.

  Nous cherchons des traducteurs en plusieurs langues:
  allemand, italien, espagnol, portugais, grèque, hollandais, danois, finlandais, basque, catalan, japonais, etc.

  http://www.noslibertes.org

 8. @NosLibertés:
  Geweldig initiatief! Ik zal de site bij de links plaatsen. Voor vertaalwerk heb ik helaas te weinig tijd. Hopelijk stelt iemand anders zich beschikbaar voor deze taak.

  @Vrije Volk:
  Dank voor de tip! Ik heb inmiddels een reactie geplaatst bij Meneer Bres omdat ik een aantal kanttekeningen plaats bij zijn idee.

  @Gerrit Dekzijl:
  Hoewel je er niet altijd zonder kunt, blijf ik advocaten enigszins wantrouwen. Maar goed, voor Germaine C. heeft hij het i.i.g. voor elkaar gekregen dat ze ‘slechts’ 180 uur een taakstraf mag uitoefenen. 180 uur reacties posten op Allah-blogs was ook wat mij betreft veel beter geweest!!!

  @Roel Pot:
  DOE JE BEST! Stuur alle onbeantwoorde mails etc. van ministeries en politici door naar Silvia!

 9. Wegens een volle ziekenboed en natuurlijk ook het Algemeen Belang zal ik bovenstaande oproep zondag ook op sdak.nl plaatsen. Alle beetjes helpen, nietwaar?

 10. Juist dit soort akties zorgt ervoor dat de burger niet meer serieus genomen wordt. Als dit soort mailtjes/brieven werkelijk beantwoord moet worden moeten we de helft van Nederland benoemen als ambtenaar die dan hun tijd verdoen met het beantwoorden van mailtjes/brieven van de andere helft.

  Met dit soort akties bereik je juist het tegenovergestelde. Namelijk dat je absoluut niet serieus wordt genomen.

  En het begrip democratie is iets anders als zoveel mogelijk brieven schrijven en dan altijd antwoord verwachten. Daarom kiezen wij verstandige mensen om ons land te besturen. Gelukkig maar, want deze aktie bewijst dat heel veel mensen het zelf niet kunnen. Een overschot aan vrije tijd om de meest onzinnige dingen te schrijven en dan nog verwachten dat een zichzelf respecterende ambtenaar/politicus je serieus neemt. Deze hebben echt wel iets beters te doen. Ga iets nuttigs doen met je tijd en lever een postitieve bijdrage i.p.v. altijd alles maar af te kraken.

 11. @Jack D.
  Politiek zou tweerichtingsverkeer moeten zijn. Er worden immers door de DOOR JOU gekozen afgevaardigden beslissingen voor jou genomen! Dus als jij hierover een redelijke vraag stelt, dan mag je ook een redelijk antwoord binnen redelijke tijd verwachten.
  Iedere partij, ieder kamerlid en ieder ministerie zou dan ook een aantal mensen in dienst moeten hebben om jouw (en mijn!) vragen te beantwoorden en ter harte te nemen.
  Het hoeft overigens geenszins te betekenen dat de ene helft de vragen van de andere helft moet beantwoorden. Ministeries zijn nogal scheutig met het inhuren van ambtenaren, maar 8 miljoen mensen om e-mail af te handelen zal zelfs het meest onzinnige ministerie te ver gaan!

 12. Een redelijke vraag, je zegt het zelf al. Enig idee hoeveel onzin dagelijks bij de diverse overheidsorganen binnen komt?

  Niet de overheid alleen is schuldig aan de bureaucratisering van de maatschappij, de burger zelf draagt ook een stuk verantwoording. Helaas wordt tegenwoordig elke beslissing aangevochten. Dat is een van de rechten die de burger heeft verworven. En wat mij betreft zijn we daar in doorgeschoten. Iets minder rechten en iets meer plichten zou ik toejuichen.

  Aan de andere kant.
  Een grote hoeveelheid ambtenaren, advocaten, adviseurs, bemiddelaars, rechters, accountants ontlenen hier hun bestaansrecht aan.

  Ik verlang terug naar de tijd dat er minder inspraak was en meer gezag. Dan konden we toe met iets minder van de bovengenoemde functionarissen die dan allemaal een zinvolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

  En ieder ministerie heeft al mensen in dienst om de vragen te beantwoorden en de klachten te behandelen. Het zijn alleen zo veel vragen en zo veel klachten. En het worden er alleen maar meer. En al die tijd die dat kost stoppen de behandelaars ook liever in echte problemen. Maar nee, in onze doorgeschoten democratie van alleen rechten en geen plichten, gaat het beantwoorden van vragen en dergelijke voor het eigenlijke werk. En daarom blijven de uitkeringsaanvragen liggen, de herkeuring van de arbeidsongeschikte, de aanvraag zorgtoeslag, de belastingaangifte enz. enz. enz.

 13. Een falende Democratie is MOGELIJK te herstellen door kennis te nemen van: http://www.deoppositie.nl Wellicht is deze krachtige site uwer ondersteuning waard voor datgene waar wij zo voor vechten- Waarachtige Democratie! Doe er mee wat u wilt, ik zeg u er is niemand zelfs op Internationaal Niveau die datgene doet, wat KAREL DE WERD aankaart op zijn website. Tegenslag op welk niveau dan ook maakt ons sterk in de strijd tegen gelegaliseerde misdaad. Ik heb gezegd… Rene van Spanje

 14. Advocaten enigzins wantrouwen is absoluut ONJUIST. Deze gelegaliseerde misadigers zijn onbetrouwbaar net zoals Offieren van Justitie Rechters en alle Overheids dienaren welke daar rechtstreeks relatie mee hebben. Gelieve u uitgebreid kennis te nemen van de antecedentenlijst van deze juridische monsters welke alfabetisch zijn gerangschikt op een kwalijke antecedentenlijst.Bron: http://www.deoppositie.nl link naar drs Jaspers Burhoven. Hoe kun je nu zeggen dat je deze subjecten soms nodig hebt- ze blijken allen gecorrumpeerd tot op het bod. Het aantal mensen dat door deze lieden zelfmoord pleegt of in sociaal onaanvaardbare omstandigheden terrecht komt is ronduit bizar. wellicht beziet meneer G.D. dit iets anders. Zijn reactie is voor mij niet te bevatten, het is zijn uitspraak en niet de mijne. Raadpleeg http://www.deoppositie.nl dan weet u waar de klepel hangt- die de klok oorverdovend hard moet luiden. Ik wil deze man zijn naam niet eens noemen vandaar zijn initialen G.D. Rene van Spanje

 15. Alle advocaten hebben een ambtseed afgelegd luidende:
  Eerbied voor Hare majesteit, eerbied voor de Wet en eerbied voor de rechtelijke Macht.

  Of Beatrix en de rechtelijke macht ineger zijn doet niet terzake evenmin of opzettelijk inn strijd met de Grondwet ondeugdelijke wetgeving tot stand werd gebracht aldus calloboreerd de gehele advocatuur via haar ambtseed met de juridisch/ crimineel/politieke kaste,die de Schurkenstaat Nederland bestuurd.

  Als tegenprestatie voor hun NSBers rol, wordt de advocatuur, de verplichte procesvertegenwoordiging (lees de verplichte winkelnering) toebedeeld, mogen zij hun eigen fouten via Tuchtwetgeving beoordelen en werd geheel voor hun eigen belangen de advocatenwet in het wetboek opgenomen. Dit alles ten laste van de rechtzekerheid van de Burgers die zij gelet op het voorgaande ongelimiteerd straffeloos mogen beroven, waarvan akte!

  K.H. de Werd http://www.deoppositie.nl

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.