De foute Bananenrepubliek Nederland BV

De foute Bananenrepubliek Nederland BV

De onderstaande noodkreet is ingezonden door René van Spanje (foto) van www.fouteadvocatuur.nl. Hij heeft, evenals zijn vrouw, de nodige gezondheidsklachten. In 1999 betrokken zij een huis in Purmerend met het idee dat ze daar in alle rust zouden kunnen blijven wonen tot hun dood.

Die rust werd echter al snel een nachtmerrie toen bleek dat er een aantal zaken in dat huis niet in orde bleken te zijn. En zo raakten zij verwikkeld in een juridisch steekspel met foute advocaten en foute rechters in de hoofdrol…

René van Spanje wil in de jaren die hem nog resten de beerput van Bananenrepubliek Nederland BV nog eens goed opentrekken, want behalve flitspalen, rookverboden, foute advocaten en dito rechters is er nog véél meer mis in dit land. Daar heeft Van Spanje gelijk in. Ik heb al aangegeven dat ik mij helaas niet kan bezighouden met alles wat fout is in Nederland, maar ik doe mijn best.

Maar goed, eerst hieronder zijn noodkreet:

Geachte lotgenoten,

Ik kan niet meer. Geef deze e-mail MAXIMAAL door aan de pers; men maakt ons helemaal kapot!! We zijn geen misdadigers. In welke hoek die zitten lijkt mij evident. Wij zijn de wanhoop nabij!

De meesten van u heb ik een brief (hieronder) doen toekomen dat ik donderdag 14 februari 2008, te 14.55 uur, ter terechtzitting moet verschijnen voor de Politierechter arr. Haarlem, Simon de Vriesstraat 1, Zaal 3 Spaarnezaal te Haarlem.

Ik roep iedereen op getuige te zijn van deze smeerboel; ons leven is in gevaar!

De ellende door toedoen der magistratuur heeft reeds een jaar geleden plaatsgevonden. Resultaat: 5 weken opname in het ziekenhuis – lees mijn website a.u.b. Tweemaal vonnissen is nu eenmaal onmogelijk in Nederland, als er al sprake is van een rechtszaak trekt mijn vrouw de klacht onmiddelijk in! Wie schetst mijn verbazing dat ik voorafgaande aan de zitting mij nu weer moet melden bij de Reclassering, een zekere mw J. Veel (075-6352021), te Zaandam moet interveniëren waarbij de Reclassering altijd het laatste woord heeft, zo staat in de folder. Heel erg angstig nietwaar!? Ik zoek een HOGERE RECHTER uitspraak te doen in mijn dossier en deze netelige kwestie wil oplossen! Want hier klopt geen ene mallemoer van!! Het is duidelijk als je hier je recht wil halen, trekt men alles uit de kast om dat te voorkomen!!

De Officier van Justitie te Haarlem heeft interventie gevraagd aan Reclassering omdat men mij schijnbaar als een gevaar voor de samenleving ziet. Zoiets overleef je niet; dat is absoluut zeker! Raadpleeg nog even www.fouteadvocatuur.nl waarin u bij de link medisch dossier kunt zien dat dergelijke acties mij definitief de das omdoen, de STRESS giert de pan uit! Zoek je je recht, dan krijg je op last van de Officier van Justitie (023-8884444) deze meer dan smerige troep over je heen. Het ziet er slecht voor ons uit. Wij staan te boek als vriendelijke en gastvrije mensen, en houden van elkaar. Raadpleeg mede mijn brief…

De rapportage van de Reclassering is op woensdag 23 Januari 2008 aan de Gedempte Gracht 44 te Zaandam om 11.00 uur. Een zekere Mw. J. Veel moet mij horen en dan rapporteren als voorloper van de Rechtszitting in Haarlem bij Mr Bonfim. Ik moet en zal kapot; mail dit door aan de Media. Nu geen adequate hulp en het is gedaan met ons. Raadpleeg ook de welkom pagina op mijn website. We zijn doodsbang. We hebben altijd netjes conform de Grondwet geleefd en dan zal je dit nog moeten bekopen met de dood. Wat een land. Noteer de hierboven aangegeven data en adressen en help ons.

René van Spanje, www.fouteadvocatuur.nl, 0299-476885

Jij ook?


Mr A. Bonfim, Postbus 601, 2003 RP Haarlem

Geachte Mevrouw Mr. A. Bonfim, (Tel: 023-8884444)

COMMUNICATIE MET UW CONFRèRES VOORKOMT DEZE TROEP!

Op 19-12-2007 ontving ik, Renéé van Spanje, geb. 26-07-1945 te ‘s-Gravenhage een dagvaarding te VERSCHIJNEN op donderdag 14 februari 2008, om 14.55 uur aan de SIMON DE VRIESHOF 1, Zaal 3, Spaarnezaal te Haarlem.

Inzake dossier: Sector PH. Parketnummer 15/710339-07. Volgnummer: 0019

Zie www.sdnl.nl klik links op Video & Tv en wacht. Scroll omlaag. Klik rechts: Renéé van Spanje verzet zich tegen…

Scroll dan omlaag. Klik links: van Spanje hekelt Foute Advocatuur etc…

Ik verzoek u ter voorkoming van strafvervolging- zie achterzijde dagvaarding, punt 3 gebruik te maken van een schikkingsvoorstel door deze gelijk te seponeren. EEN JAAR NA DATO een oproep te verschijnen op bovenstaand adres is krankzinnig! Wij zijn geplaagd door tal van medische gebreken STRESSVOLLE situaties dienen te worden vermeden! Zie ons medisch attest. Er is ONTERECHT inderdaad ONTERECHT GEBOET- voor deze zaak, er is helemaal geen zaak! 2x voor hetzelfde vonnissen is onmogelijk! Wij houden van elkaar- laat ons a.u.b. met rust! Dit zijn bizarre machtsspelletjes- ze bekorten ons leven in hoge mate. Wat is een leven nog waard!

Medisch dossier VROUW: o.a. ERNSTIGE suikerziekte, spuit 4x daags, en is vaak ontregeld. Schildklier problemen. Borst GEAMPUTEERD als maatregel tegen evt. gruwelijke kanker. Alle Lymfklieren zijn verwijderd. Met uw rotzooi erbij is overmatige STRESS gegarandeerd.

Medisch dossier MAN: o.a. Diabetes mellitus type 2, hoge bloeddruk, een doorgemaakt herseninfarct. Tweemaal een operatie waarbij een prothese in de grote buikslagader is geplaatst. Zweer rechterenkel op basis van slechte doorbloeding. Gebruik bloedverdunners en veel medicijnen. Enkele tia’s gehad. Ook ik heb de nodige stress! Waar bent u mee bezig?

Ik besef na dit incident meer dan ooit dat wij niet buiten elkaar kunnen, we houden van elkaar. Onze gezondheid is broos! Wij staan onder strenge medische contrôle en begeleiden elkaar voortdurend naar het ziekenhuis ter ondersteuning. Zonder elkaar zijn wij verloren. Ik heb lering getrokken uit dit nare incident. (Dit door toedoen der foute Magistraten laten we dat vaststellen.) Gewoon afwachten tot de spanning te veel wordt, en ik mijn vrouw een aantal klappen gaf wat nooit had mogen gebeuren. Uw bedoelingen zijn glashelder dit kan echt niet!

Het meer dan bizarre vervolg weten we maar al te goed. Ik zocht alleen mijn recht en dan krijg je deze smeerboel over je heen. Zie Medisch attest: Ziekenhuis Purmerend! Zo ga je kapot en raak je ernstig getraumatiseerd. Gevolg enorme financiële ellende en gedwongen verhuizing. Toenemende STRESS bekort je leven. Als je van te voren weet met Foute Subjecten van doen te hebben laat je het Onrecht geschieden. Immers je staat volkomen machteloos. Vechten tegen een Fout Bolwerk van elkaar protectie verlenende Magistraten is onbegonnen werk, zie: www.fouteadvocatuur.nl klik bovenstaande Video en Tv Items. Volg de publicaties hieromtrent.

Wij smeken iedereen die dit geschrift ontvangt te komen getuigen. Anders kan Justitie van alles met je uithalen. Ik schreef al in mijn website- ga nooit zonder getuige de Rechtbank binnen! Deze smeerboel kan mijn dood inluiden. ERGO: ik kan zelfs verlamd raken en niet meer over mijn verstandelijke vermogens beschikken- en/of volkomen incontinent raken. Het zal de Magistraten worst zijn al ga je vervroegd het Graf of Crematoria in! *KOM naar de ZITTING!*

Wij verzoeken ieder dit document MAXIMAAL te verspreiden ons leven is ernstig in gevaar!

Een Noodkreet een schreeuw om hulp, Help-help! René van Spanje 0299-476885

18 thoughts on “De foute Bananenrepubliek Nederland BV

 1. Hopelijk zullen mijn gegevens resuleren in een toename van het aantal hitts. Wellicht klikt men nog niet- daar: http://www.actiefront.nl jarenlang iets anders aankaart dan waar ik over publiceer. Vraagje kun je ook Video opname’s de interviews op je website zetten. De levende beelden- dus het gesproken woord. Dit is alvast een goed begin- het kan een eerste en belangrijke aanzet zijn tot uitbreiding van je website. Het roer moet om- dit in belang van volk en Vaderland. Een burgeroorog nadert met rasse schreden..

  Geloof mij je kunt je beter profileren door datgene neer te zetten wat de maatschappij in al zijn geledingen treft. Je kunt b.v. schrijven-
  1. Wist u- dat er in nederland ruim 7000 doden vallen door Medische Missers. 2. Wist u, dat ten gevolge van medische missers een groot aantal mensen blijvende invaliditeit oploopt. 3. Wist u- Jaarlijks vallen er honderdduizenden doden van zij die leven op gifgronden en van giflozingen in natuur zee en riviergebieden.. 4. Wist u dat zowel de overheid alswel lagere overheden voorbij gaan aan de Grondwet, en voor god spelen ongeacht het aantal doden. Joop ik kan je makkelijk talloze voorbeelden geven waar je voorlopig mee kunt werken. Wat betreft flitspalen en roken- dat is voor de overheid echt kat in het bakkie. Wat jij doet is een afgeleide van de grootste problemen- zodat de heren omgelimiteerd hun misdadige en uiterst strafbare praktijken kunnen voortzetten.. En willen wij dat- nee dat willen wij niet. Om in jouw termen te blijven het roken zal juist toenemen van de schoorstenen der crematotia. Met dank aan de uiterst strafbare subjecten zoals vastgelegd in mijn website http://www.fouteadvocatuur.nl Ren

 2. Ik ben zo klaar met alles wat er misgaat in dit land, dat ik het gewoon niet meer kan opbrengen om er nog eens iets bij te pakken of om mij er druk over te maken.

  Of we gaan er met iedereen in dit land voor en leggen de boel plat of we laten het gewoon zoals het is. De versnipperingen van allerlei zaken is groot, dat het voor een normaal mens allemaal niet meer te bevatten is en dat het veel moeite kost om er aan bij te dragen in welke zin dan ook.

  Ik wens de heer Spanje sterkte met zijn strijd.

 3. Inderdaad: of iedereen gaat er in dit land voor of we laten het zoals het is.
  Zelf merk ik ook(en niet alleen op internetfora)dat de bereidheid om zaken aan te pakken, AFNEEMT.
  Wat zou ik moeten doen om Dhr v. Spanje te steunen?
  Is het niet beter om een goede advocaat te zoeken?
  Heeft hij al eens contact opgenomen met de Orde van Advocaten te Den Haag??
  Hierbij een voorbeeld van iemand die succes boekte met een goede advocaat:
  http://tinyurl.com/22jdeh

 4. Nou Joop. Normaal zitten we wel op een lijn geloof ik maar wat je nu in huis heb gehaald????

  Ik snap er niet veel van en vind het maar een warboel met een zeer drammerige meneer Spanje.
  Gaat dit nu allenmaal over een energie rekeningen die te hoog was?

  De kosten calculatie: wat een lachertje en wekelijk niet te geloven.
  Een claim van € 2.400.000 die hij ook nog eens rechtvaardigt vind?? Damn! Dat is nogal wat. Voor wat?

  Meneer Spanje blijf bij de feiten en bij uw eigen zaak zonder andere zaken vanuit uw frustratie erbij te betrekken. Ik heb ook net de video zitten kijken op sdnl.nl maar dit komt naar mij over als een warig, drammerig en gefrustreerd persoon die veel praat maar weinig zegt. Veel bijzaak maar waar het werkelijk om gaat dat ongaat mij een beetje. Net als de inhoud van dit artikel trouwens wat ook geen duidelijk biedt en niet meer is dan een lokkertje naar de eigen website. Misschien kan je ook beter de eer aan jezelf houden en genieten van de tijd die je nog heb. Sommige zaken win je nou eenmaal nooit. En dan hoef je een ander ook niet te verwijten dat ze je de dood hebben ingejaagd. Is dit het allemaal waard?

 5. Laat Sjaak- eerst goed mijn website lezen! Wat hij vindt mag hij zeggen. Een warboel is datgene wat iemand er zelf van maakt- en drammen als het gaat in belang van de burgers- is niets op tegen. Hierbij kom ik voor mijn recht op. Laat de man dan eens kennisnemen van de antecedentenlijst van drs Burhoven over foute rechters en advocaten. Voorts kan het ook geen kwaad zich eens echt goed te verdiepen op http://www.sdnl.nl zie links dat alle rechters en aanverwanten fout zitten. Maar goed Sjaak heeft recht op zijn eigen mening. Klik ook eens op de naaam Gepke de Leef in het midden van de blauwe tekst van sdnl. Scroll iets naar beneden. Lang leve de democratie nietwaar heer Sjaak. Gelukkig bent u geen drammer en houdt zich bezig met subjectiviteiten. Nadenken kan geen kwaad, u weet echt niet wat er in Nederland loos is en dat is desastreus. Maar goed zelfs u heeft recht op een eigen mening, daarover geen twijfel..
  Ren

 6. Meneer Spanje,

  Dit is precies wat ik bedoel. U gaat weer verwijzen naar zaken die niets van doen hebben met uw eigen zaak. De verwijzing naar de site sdnl.nl en de links dat alle rechters fout zitten. Wat is nu uw zaak en wat is uw probleem? Uw site en de video zijn warig en scheppen geen duidelijkheid. Je moet de site helemaal doorspitten om een beeld te krijgen. Kijk de video eens terug en watvoor man ziet u dan?

  Wat er speelt in dit land ben ik me terdege bewust, daar hoeft u me niet op te wijzen. Niet alle zaken op de site sdnl.nl zijn ook even betrouwbaar en daarvoor verwijs ik alleen al naar de zaak Robert H

 7. @Katt:
  Welkom terug hier. Deze hele zaak is idd nogal bizar. Ook ik weet hier niet het fijne van, maar dat er wat mis in de Vaderlandse rechtspraak is overduidelijk!

  @GeenFlauwekul:
  Perfect uitgedrukt! Ik wou dat Van Spanje zelf eens zo kort van stof was…

  @Ren

 8. Heer Sjaak- Mijn dossier: opsluiting 5 weken in ziekenhuis. Zelfmoord en meer van die onfrisse praktijken, geen nazorg etc.. GOED LEZEN!! Simpele energie rekeningen jarenlang- welke ondanks harde bewijzen door de Magistraten niet konden worden opgelost. KASSA KASSA! Gedwongen verhuizing. Van mijn handicaps geef ik niemand de schuld- hoe komt u daar nu bij. Het is slechts een vaststelling niet meer dan dat. Dat men misbruik maakt van dergelijke feiten is echt iets anders. Inderdaad feiten meneer Sjaak daar gaat het om. Waarheidsvinding en niet om subjectieve meningen zoals de uwe. Ik raad u aan zich beter te verdiepen in welk dossier dan ook alvorens uw “professionele mening” lopen te verkondigen. Toch dank voor uw reactie en bravo voor uw scherpzinnigheid. Ik wens u veel wijsheid. Het zal wel moeilijk zijn- u aan uw verstand te brengen wat de verschillen zijn tussen goed en kwaad. Erg slim en scherpzinnig bent u in geen geval. Ik weet zelfs uw reactie al- de oplettende lezer ook. Maar goed wat niet weet dat niet deert- nietwaar. Ik laat het hierbij het is toch verspilde energie. Het ga u goed heer Sjaak. En dat meen ik oprecht. Ga eens een avondje vroeg te bed en u ziet de zaak glashelder! Vr.gr. Ren

 9. Ik geloof niet dat u mij begrijpt.. Ik ben bang dat u in een tunnel zit met maar een visie, zonder oog voor het andere, gevoed door haat en frustraties.
  Ik ben blij dat het mijn last niet is.

 10. Haat is mij onbekent. Mijn last is niet uw domheid. Weet u wel wat er speelt in deze maatschappij?
  Ik vergeef u uw reactie welke getuigd van een ongekende tunnelvisie. De last waarover u blij bent niet de uwe te zijn- geldt meer voor uzelf welke getuigd van ongekende domheid. Het ga u goed meneer Sjaak. Ren

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.