Archief van
Categorie: Ingezonden

Persbericht Burgerbond Nederland

Persbericht Burgerbond Nederland

AAN ALLE PERSDIENSTEN

Beste Nederlandse pers, kranten, week- en dagbladen, televisie-omroepen en tijdschriften/magazine gerelateerde ondernemingen.

Hierbij maken wij u bekend dat er een nieuwe bond als vereniging is opgestaan in Nederland, genaamd Burgerbond Nederland.

Burgerbond Nederland is officieel vastgelegd in de statuten en bij de KvK geregistreerd vanaf de datum 10-10-2019.

De Burgerbond Nederland is opgezet door burgers die opkomen voor burgers waarin wij als burgerbond een bestuur hebben samengesteld .

Waarom hebben wij deze Burgerbond Nederland in het leven geroepen.

Burgers Nederland in het algemeen zijn ontevreden in wat er gaande is in dit land, het water staat een iedere Nederlander aan de lippen waardoor we allemaal in het zelfde schuitje verkeren.

Huidige bonden lijken meer en meer met Den Haag mee te lopen en geen gehoor te geven meer aan hun leden, leden die dan ook hun lidmaatschap hebben opgezegd en naar ons als Burgerbond Nederland zijn overgegaan en daarin een lidmaatschap aanvragen en dit ook krijgen.

De huidige bonden houden de mensen voor dat er zo’n honderdduizend leden hun lidmaatschap hebben opgezegd; echter dit zijn er veel meer dan nu aangegeven wordt.

Burgerbond Nederland is aangevangen met een Facebook-pagina die heden vandaag zo’n 4,2 miljoen mensen in berichten bereikt, burgers die het huidige beleid Den Haag meer dan zat zijn.

Wie zijn deze burgers zult u zich afvragen.

De Burgers waar wij het over hebben behoren tot alle sectoren van dit land. Dit van uitkeringsgerechtigde tot gepensioneerde, van boer tot bouwvakker, van productiemedewerker tot openbaar vervoermedewerkers, van de havenmedewerker tot de scheepvaart, en van het personenvervoer tot de transportsector, van zorg tot verplegend personeel.

Wij als Burgerbond Nederland hebben hierin dan ook de navraag gedaan onder de burgers of er voldoende animo is en zal zijn deze Burgerbond Nederland een feit te laten worden waarin wij u kunnen verzekeren het animo overweldigend was, wat ons heeft doen besluiten deze Burgerbond Nederland op de kaart te zetten wat 10-10-2019 bekrachtigd werd bij de notaris.

Waar staat de Burgerbond Nederland voor:

De Burgerbond Nederland is opgericht om de burgers en hun belangen te dienen voor uitkeringsgerechtigde, werknemers en ondernemers.

Waarom de Burgerbond Nederland?

Wij zijn van mening dat de huidige bonden teveel beïnvloed en onder grote druk staan van politiek Den Haag waar wij niet in mee gaan!

We hebben hiervoor ons stappen plan gerealiseerd dat we één voor één willen gaan bekrachtigen:

Stap 1: Pensioen op 65 jaar geen dag langer.

Stap 2: Burgers die bij gedwongen ontslag of faillissement een door betaling van de WW van 100% krijgen voor de duur van twee jaar. Dit om hun de tijd te geven weer terug in het arbeidsproces te komen. Burgers die door toedoen van arbeid ziek worden 90% van hun laatst verdiende inkomen te moeten krijgen waarbij vakantiegeld onbelast uitgekeerd dient te worden.

Stap 3: Een all-in zorgverzekering kosten per maand € 125 per persoon met een eigen risico van maximaal € 0,00 per jaar. Tot 21 jaar zonder zorg kosten. Wij zoeken hierin een derde partij voor als zorgverzekeraar die ons voorstel aanneemt.

Stap 4: Dieren en hun welzijn.

Stap 5: Beschermen van onze kinderen tegen jeugdzorg. (Te vaak worden kinderen onterecht bij hun ouders weggehaald.)

Stap 6: Klimaat beleid en economisch plan onhaalbaar. Bankroet Nederland!!!

Stap 7: BTW op levensonderhoud moet terug gebracht worden van 9% naar 3%.

Stap 8: Beslissend referendum terug. Geen raadgevend!!!

Stap 9: Marrakesh-verdrag geheel van tafel.

Stap 10: Betaalbare sociale huurwoningen.

Wij als Burgerbond Nederland zeggen ook dat Nederland weer Nederland moet worden, daar dit kabinet zich lijkt te verkopen aan Brussel, met name zij zich laten leiden door Bondskanselier Merkel en de Franse President Marcon die zijn eigen burgers in de hand wil houden door gewelddadig optreden van zijn politiediensten en leger wat hij tegen zijn burgers inzet.

Wij als Burgerbond Nederland zeggen op voorhand dat wij dit niet zullen accepteren hier in ons Nederland!

Hoog in het vaandel staat bij ons als Burgerbond Nederland artikel 1 van de grondwet: de vrije meningsuiting, het recht van demonstreren tegen onrecht wat een burger wordt aangedaan. Wij niet zullen tolereren dat overheidsdienst dit soort demonstraties neer wil slaan door dit met hulp van overheidsdiensten politie/leger te bewerkstelligen.

Doen ze dit wel, dan zullen wij als burger zijnde ons op de barricades werpen en alle middelen aangrijpen deze overheid die de burgers van Nederland dupeert in alle kracht af te zetten en daarin een nieuwe regering eisen.

Wij voorzien dan ook dit uit prognoses dat Burgerbond Nederland 5 tot 8 miljoen leden zal binnentrekken als lid zijnde een leger van burgers dus die naast elkaar zullen staan en deze volksvertegenwoordiging die in dienst van de burger staat op te dragen naar de burger te gaan luisteren. En doen ze dit niet, dan staan wij als Burgerbond Nederland klaar die personen die aangeduid zijn als onze volksvertegenwoordigers op staande voet te ontslaan, dit zonder wachtgelden, bonussen of wat dan ook wat ze hierin verzonnen hebben om geld te roven uit de belastingpot van de Nederlandse burger!

Beste Media Algemeen Nederland.

Hierbij willen wij als Burgerbond Nederland ons bij u introduceren en hopen hierin dat u dit voort zal zeggen aan uw lezers en kijkers van uw media, kijkers van omroepen, lezers van kranten en tijdschriften.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Burgerbond Nederland.

Voorzitter: J.A. Lamers
Penningmeester: L.C.M. Teulings
Secretaris: Ton Wurtz
Bestuurslid: John Reijners
Bestuurslid: John Weffers
Adviseur: John Hogenes

Website: burgerbondnederland.nl

(Aantal stemmen: 8 | Gemiddeld: 3,38 van 5)
Laden...
New Kids doen merchandise-middelvingertje

New Kids doen merchandise-middelvingertje

Zelf heb ik niet zoveel met die gasten uit het altijd gezellige Maaskantje, maar het onderstaande verhaal van schrijver, striptekenaar en voormalig nachtburgemeester van Tilburg, René van Densen is toch wel zeer lezenswaardig. Veel leesplezier!

Als Brabander kijk ik geamuseerd maar ook met ietwat lede ogen naar het grote succes van de New Kids. In het hoge Noorden, in België, in Duitsland, en langzaamaan de hele wereld over komen deze stereotype aso’s volle bioscoopzalen trekken. Met lede ogen, schreef ik, omdat ook ik uit dorpen kom waar zulke gasten dagelijkse kost waren. Inclusief het door buitenstaanders zo grappig bevonden accent en de lompe botheid. Nou zal er wel een forse herkenbaarheid in zitten die ver buiten Brabant reikt, anders was het niet zo’n succes, maar toch. Dat je zo’n succes kunt maken van zoiets lomps roept lichte plaatsvervangende schaamte op. Daar staat tegenover dat ‘de jongens’ wel even zo botte merchandise eruit smijten.

Recent keek ik eens wat afleveringen van Zeg ’ns Aaa van een verzamel-dvd die ik, vermoedelijk in België, ergens voor de grap gekocht had. En licht geschokt zag ik hoe in een aflevering uit de hoogtijdagen (we schrijven 1984) de stijve en keurige moeder van dokter Van de Ploeg op een feestje een jointje zat te proberen. Dat kon gewoon. Half Nederland zat met maaltijd op schoot -dat begon rond die tijd op te komen- voor de televisie te kijken hoe dit de normaalste zaak van de wereld was. Een blowende bejaarde op TV, het was nog geen grapje waardig, het was praktisch achtergrond.

Anno 2011 ligt het allemaal wel wat anders. Roken mag men amper meer in speelfilms of in prime time televisie, en voor zoiets ‘ergs’ als een jointje moet je al snel bij BNN zijn. Kan en mag allemaal niet meer. We willen het niet zien, of men denkt dat we het niet willen zien, weet ik het. Behalve als een stel aso’s op het grote scherm het doen. Dan kan het wel, jonguh. Als zodanig wordt er geblowd, geslikt, gekweekt, gedeald en ga maar door in New Kids Turbo en Nitro. En de slimme makers stoppen daar niet. Want als je een filmsuccesje hebt, moet je ook wat eraan kunnen verdienen, al is het maar om weer een volgende film te kunnen schieten. Dat verdien je niet enkel op dat loeidure bioscoopkaartje en de thuisafspeelversie terug, maar natuurlijk ook op de merchandise. Dus zijn er uiteraard de obligate T-shirts, posters, soundtrack-cd’s en zelfs pokerkaartjes, maar óók -en we hebben het hier over de enige film momenteel die daarmee weg kan komen dus- lange vloei en tips om joints mee te rollen. Asbakken, aanstekers, en zelfs grinders. Ik had geen idee wat grinders waren, maar die gebruik je blijkbaar voor het vermalen van wiet. Weet ik dat ook weer.

En daar zijn ze wel stoer bezig eigenlijk. Want als je toch doodleuk zulk spul het land in kunt smijten in tijden waar coffeeshops massaal de deuren moeten sluiten en/of hun klanten een wietpas moeten aansmeren, rokers in groten getale overal buiten staan te blauwbekken, en accijnzen en zorgpremies maar omhoog gegooid worden, dan ben je best stoer. Dan doe je eigenlijk keihard even een middelvinger naar Den Haag. Zo van, wie doet ons wat. Wij brengen New Kids grinders uit, nou en, køt. Verrekte køtambtenaren.

Dan zeg zelfs ik: Bam. Zo doededat, jonguh. Recht voor z’n bakkes.

(Aantal stemmen: 1 | Gemiddeld: 5,00 van 5)
Laden...
Persbericht Volksoptand2008.nl

Persbericht Volksoptand2008.nl

Persbericht
Utrecht
15 september 2008

Vrijbit roept op tot deelname aan de demonstratie/manifestatie Volksopstand 2008

De nog maar pas opgerichte vereniging Vrijbit organiseert op Zaterdag 11 oktober 2008 van 12:00 tot 17:00 uur de ludieke protestmanifestatie Volksopstand2008 op het Plein in Den Haag.

Volgens de organisatoren is de aanleiding van deze demonstratie / manifestatie het steeds verder inperken van het burgerrecht op privacy in Nederland. In de afgelopen jaren zijn de door onze ouders, grootouders, en overgrootouders verkregen burgerrechten steeds vaker onder spanning komen te staan. Veelal onder het mom van de bestrijding van zware criminaliteit, kinderporno en terrorisme, in de wens naar een veiligere samenleving. Hierbij is de balans tussen veiligheid en burgerrechten zo verstoord dat we afstevenen op een samenleving gebaseerd op angst en wantrouwen.

De organisatoren willen door middel van voorlichting en ludieke acties het publieke bewustzijn vergroten. Ze willen aandacht vragen voor het privacy vraagstuk in het algemeen, en dat vanuit zoveel mogelijk hoeken belichten. Diverse politieke en maatschappelijke organisaties zullen hun steun verlenen aan de demonstratie.

Wereldwijd zullen op deze dag onder de noemer ‘Freedom Not Fear’ in tientallen landen acties plaatsvinden in een roep vanuit de bevolking voor meer democratie, voor vrijheid van meningsuiting, voor mensenrechten en burgerlijke vrijheden, en tegen censuur, massa-toezicht en het grootschalig opslaan van alle mogelijke persoonsgegevens.

Directe aanleiding voor het initiatief van de Volksopstand waren de ‘vingerafdruk’ plannen van de overheid, de wetsvoorstellen om een database aan te leggen met daarin de vingerafdrukken van alle Nederlanders vanaf zes jaar, de opname van vingerafdrukken in de paspoorten en ID-kaarten per 28-6-2009 en de plannen om op straat direct van mensen waarvan men de identiteit graag wil weten ter plaatse vingerafdrukken te kunnen laten afnemen.

Vrijbit wil dat deze demonstratie / manifestatie de aanzet zal geven tot een grote onafhankelijke, structurele burgerrechtenbeweging die zich voor de langere termijn kan inzetten voor het behoud van burgerrechten op privacy in de ruimste zin van het woord. De vereniging Vrijbit heeft de ambitie om hierin een overkoepelende functie te gaan vervullen. Hoe meer mensen deze beweging steunen des te lastiger het wordt voor politici om de burger te negeren.

Vrijbit roept daarom iedereen op om door massaal naar de Volksopstand2008 te komen, te laten zien dat burgerrechten belangrijk zijn!

De sleutelwoorden van deze dag zijn: Ludiek protest, Voorlichting, en Samenwerken.

Iedereen die in Nederland actief is op privacy gebied, en een boodschap uit wil dragen krijgt daartoe op 11 oktober de kans.
Informatiestands vormen een heuse privacy-markt, waar informatie over privacy-schendende en privacy-beschermende maatregelen te verkrijgen is, en waar pro-privacy-organisaties zich anderszins in de kijker kunnen zetten.

Het programma is volop in voorbereiding; een samenvatting daarvan vindt u op www.volksopstand2008.nl.

Voor meer informatie zie www.vrijbit.nl.

Jij ook?

Grijze hemden

Grijze hemden

Enige dagen geleden zond Kees Uitenbroek van de PTB mij het onderstaande verhaal toe. Hij had het verhaal op zijn beurt rechtstreeks ontvangen van de schrijfster zelf, Joke Docter. Ik neem aan dat ze lid is van de PTB, of op z’n minst sympathisante is, want ik ken haar verder niet.

Ze heeft haar verhaal ‘Grijze hemden’ genoemd. Persoonlijk zou ik het ‘Bruine hemden’ hebben genoemd omdat dat iets duidelijker is, maar goed, ook grijze hemden worden geassocieerd met fascistische organisaties en regimes. Hieronder dus het verhaal van Joke Docter:

GRIJZE HEMDEN

Dacht u ook dat u in een democratisch land woonde?

Dacht u ook dat discriminatie in dit land verboden was?

Dacht u ook dat haat zaaien niet was toegestaan?

Ik dacht dat ook altijd.

In Nederland mag je over niemand kwaad spreken, alleen rokers zijn nu vogelvrij. Daar mag je tegen schelden, die mag je vernederen, je mag ze ook alles verbieden en afnemen. Zoals hun levensvreugde, hun gezelligheid. Zo werden voor veel ouderen al een tijdje geleden hun bingo-avondjes verpest. Ook de bruine dorps- en buurtcaféé’s: weg ermee. Mensen die hun leven lang zich rot hebben gewerkt en nu het geld hebben om eens lekker in een goed restaurant uit eten te gaan, of gewoon gezellig ergens een kop koffie of een drankje te drinken: weg ermee en vooral bek houden. Rokers niet gewenst. Je mag uitgaan maar dan wel vreugdeloos, zonder sigaret. Dus zonder gezelligheid.

Waarom kan hier nou niet gewoon over gepraat worden? Waarom kan het niet gewoon allebei? Rokers en niet-rokers, waarom zou er niet voor beiden ruimte zijn? Waarom wordt er zo met mensen omgegaan? Waarom wordt roken zo gecriminaliseerd? Zo veel verdriet, om zoveel afgenomen simpel genoegen…

Mijn hele leven heb ik nog geen vlieg kwaad gedaan. Maar ik werd laatst wel in een restaurant uitgescholden voor asociaal, terwijl mijn man en ik notabene in de rokersafdeling zaten. Ik had die dag iets naars meegemaakt en toen dit gebeurde kon ik alleen nog maar huilen. Dit soort mensen rust niet voor de laatste roker is uitgeroeid. Zo grof, zo ongevoelig, pure kampbewaardersmentaliteit.

Je hebt drie soorten niet-rokers. De beschaafdste zijn degenen die een ander in zijn waarde laten en gewoon hun gang laten gaan. Dan heb je fanatiekelingen die als ze maar het geritsel van een pakje sigaretten horen al demonstratief beginnen te hoesten of meteen beginnen te schelden. En dan de gevaarlijkste categorie: over het algemeen mensen die niets voorstellen maar in hun anti-rookgedrag eindelijk de kans hebben om macht uit te oefenen.

Het ergst zijn vaak nog degenen die zelf gestopt zijn met roken, die gunnen de tevreden rokers gewoon het licht in de ogen niet. Waarom deze massieve onverdraagzaamheid? Waarom geen caféé’s en restaurants voor rokers en voor niet-rokers? Waarom laten we het niet aan de bedrijven zelf over? De Arbowet wordt misbruikt om mensen onnodig te betuttelen. Je gaat toch ook niet bij een dierenarts werken als je allergisch bent voor katten? Dit land zoekt alleen maar een zondebok voor alle frustraties van tegenwoordig. Dat komt in de wereld wel vaker voor. Er zijn in de geschiedenis zondebokken genoeg geweest. En kampbewaarders, om ze te onderdrukken. Nu zijn het de rokers die het moeten ontgelden…

O ja, jullie zoeken een oplossing voor Den Haag. Wat dacht je hiervan: houd gewoon de strandpaviljoens in de winter open. Met een goede verwarming kunnen de terrassen het hele jaar door dienen als gezellige vrijplaats voor rokers. De exploitanten willen al jaren ’s winters open blijven – geef ze eindelijk hun zin en red de rokers!

Joke Docter

Jij ook?

Persbericht: ‘Jackboot’ marcheert VK binnen

Persbericht: ‘Jackboot’ marcheert VK binnen

Vanochtend vond ik onderstaand persbericht van zanger Eamonn Mallon in mijn maildoos. Aan de vooravond van het 1-jarig bestaan van de rookvrije horeca in het Verenigd Koninkrijk heeft Mallon besloten om per vandaag (30 juni) een studioversie van zijn ijzersterke single ‘Jackboot’ (legerlaars) aan te bieden via vele bekende download sites.

Helaas is Mallon vergeten erbij te vermelden dat er een klein prijskaartje aan zijn nieuwe studioversie hangt. Op Amazon.com bijv. vond ik de single voor 99 dollarcent. De originele akoestische versie is echter nog steeds beschikbaar op zijn eigen site. Zie de speler hieronder of bezoek de site van Mallon

(Opm.: N.a.v. het rookverbod voor de Britse horeca hebben Hawaiiaanse activisten uit solidariteit met hun Britse broeders de 1e juli tot jaarlijkse ‘World Defiance Day’ -zeg maar ‘Dag van de Burgerlijke Ongehoorzaamheid’- verheven. Dit is dan ook op Actiefront! een vlagdag.)


PRESS RELEASE: JACKBOOT MARCHES INTO U.K.

The song that has been downloaded thousands of times across the world, and tipped to be banned by many radio stations, is to be officially released on the 30th of June in Europe on the eve of the smoking ban anniversary.

‘Jackboot’, an uncompromising, controversial attack on the rise of the ‘bully-state’ is by British singer, songwriter, guitarist Eamonn Mallon, and has been adopted by many as an anthem for those in the fight against dictatorial politics and smoking bans across the world.

Adopted in 2006 as the ‘official’ song of ‘FORCES’, the multi-national organization against scientific fraud and oppressive ‘Healthist’ policies gaining political power.

Eamonn says: “I wrote Jackboot in 2006 as a reaction to the incredible rise in the ‘authoritarian’ mentality that was rearing its ugly head, and the smoking bans have now set a precedent for control, based on the biggest fraud ever to be put upon the public. It was far too early to release the song in the UK at that time, so I waited until it would ring a bell with the public here, and I believe that time has arrived, as millions are so sick of being treated like children and having potentially every aspect of their lives regulated by the state, a frightening prospect, but one that is coming for certain if people roll over to this onslaught, fed by extreme propaganda, with decent, hardworking folk now being treated as criminals. The tyranny of the Anti-Smoking Crusade is unquestioned by the media, yet is based on an amazing litany of lies so huge it is fast becoming one of the wonders of the world.”

The new electric version of the original acoustic song is now available via iTunes and all major download sites worldwide.

WATCH ‘JACKBOOT’ ON YOUTUBE

Website: eamonnmallon.co.uk

(For more information contact: ASYNERGY, 01604 847783, asynergy@ntlworld.com)

Jij ook?

Oproep aan caféeigenaren

Oproep aan caféeigenaren

Beter laat dan nooit! Hieronder met enige vertraging het perspericht van Forces Nederland, Stichting Rokersbelangen en de Partij tegen Betutteling d.d. 17 april jl.:

P E R S B E R I C H T

Rokersorganisaties roepen cafééeigenaren op voor rechtzaak tegen staat

De drie Nederlandse organisaties die zich inzetten voor de rechten van rokers roepen cafééeigenaren zonder personeel op om zich centraal bij deze organisaties te melden, om gezamenlijk een rechtzaak tegen de staat te voeren.
Kleine caféé’s worden onevenredig hard geraakt door het rookverbod dat op 1 juli moet ingaan, omdat zij nauwelijks mogelijkheden hebben om aparte rookruimtes in te richten. Bovendien is het uitgangspunt dat in de tabakswet als rechtvaardiging voor een rookverbod geformuleerd is – dat het rookverbod er is voor bescherming van de werknemer – op deze bedrijven niet van toepassing.
In de Duitse deelstaat Saksen leidde eenzelfde rechtzaak tot een afzwakking van het rookverbod, waarbij deze soort caféé’s en restaurants van een rookverbod werden uitgesloten.
Cafééeigenaren die mee willen doen kunnen zich melden via telefoon 06-15941282, 06-53594863, 020-6936519 of via een e-mail aan deze organisaties.
De drie organisaties, Stichting Forces Nederland, de Stichting Rokersbelangen en de Partij tegen Betutteling, voerden afgelopen zomer ook al gezamenlijk actie tegen het rookverbod en haalden daarbij 100.000 handtekeningen op die aan Minister Klink en de Tweede Kamer werden aangeboden.

Contactpersonen:

Stichting Forces Nederland
Wiel Maessen
06 15941282

Stichting Rokersbelangen
Ton Wurtz
06 53594863

Partij tegen Betutteling, voorheen Rokerspartij
Kees Uitenbroek
020 6936519

Olieprijzen oplichting?

Olieprijzen oplichting?

Gisteren ontving ik een kort maar krachtig artikeltje van schrijfster/publiciste Silvia Videler:

OLIEPRIJZEN – OPLICHTING?
Al eens over nagedacht? Waarom stelt niemand hier vragen over?

Geachte Regering, Tweede Kamerleden, e.a.,

Deze mail ontving ik vandaag. Al eens over nagedacht?… Waarom stelt niemand hier vragen over?

Om eens over na te denken…

Voor alle ‘melkkoeien’ in Europa… Eerst een beetje geschiedenis:

In het jaar 2000 na Christus, dus acht jaar geleden, kregen we 1 US Dollar voor 1,2 Euro en 1 vat ruwe olie kostte toen 60 Dollar. Dus 1 vat kostte 72 Euro. Aan de pomp betaalden we 0,82 Euro voor 1 liter Diesel.

In het jaar 2008 na Christus, ergens midden maart, krijgen we 1 US Dollar voor 0,65 Euro en 1 vat ruwe olie kost nu 110 Dollar. Dus 1 vat kost 70,10 Euro (Oeps!). Aan de pomp betalen we 1,25 Euro voor 1 liter Diesel.

En nu, mijn beste melkkoeien, stel ik me de volgende vraag:

Als een vat ruwe olie nu goedkoper is (in Euro) dan in 2000, waarom betalen wij dan 50% meer voor een liter Diesel? Iemand moet hier serieus zijn zakken aan het vullen zijn, dat kan niet anders!

Dus mijn beste ‘melkkoeien’, blijf braaf verder werken en hou jullie ogen gesloten, maar de dag komt dat de Dollar terug omhoog gaat en hier wil ik zelfs niet over spreken wat de gevolgen zullen zijn…

Geef dit door aan zoveel mogelijk personen; iedereen moet dit weten en begrijpen.

NB: en we worden twee keer gepakt wegens de koppeling van onze energienota aan de zogenaamd gestegen olieprijzen.

Silvia Videler, 2 april 2008

Opmerking van Actiefront!: Olieprijzen oplichting? Olieprijzen oplichting!!!

Jij ook?

Nederland, een juridisch ontwikkelingsland

Nederland, een juridisch ontwikkelingsland

Vandaag weer eens een verhaal dat enige dagen geleden werd ingezonden door schrijfster/publiciste Silvia Videler:

Als ú in de fout gaat moet u er voor brommen! Als het OM in de fout gaat ‘kunnen ze ervan leren’

Neen, er is geen verschil en klassenjustitie in dit door God, zo lijkt het althans, vergeten land. Er bestaan in dit land gewoon twee klassen mensen. De boven- en de onderklasse of zoals u wilt de grote groep onderdanen en de kleine elite waartoe ook het gehele OM behoort met Harm Brouwer aan kop, in deze een waardig opvolger van de evenzo van elk menselijk gevoel gespeende Jonkheer Mr. Joan de Wijkerslooth de Weerdesteyn.

Wat hebben deze mensen toch? Wat onderscheidt van het gewone volk? Ik zal het u proberen uit te leggen.

In hun eigen visie zijn zij boven alles verheven waar u en ik terdege rekening mee te houden hebben. én zij missen enkele vaardigheden die u en ik in min of meerdere mate kennelijk wéél beheersen.

Wij, de onderdanen, kunnen en moeten soms ook zo af toe onze excuses aanbieden als we iets fouts gedaan hebben. Wij moeten zo nu en dan ‘sorry’ of ‘neemt u mij niet kwalijk’ zeggen. Gewoon omdat we mens zijn, en mensen maken fouten. Wij zijn niet perfect en moeten dat dan ook af en toe, toe kunnen geven! Dat maakt ons ook menselijk en aanvaardbaar.

Maar dit geldt dus niet voor mensen als de super-procureur-generaal van het OM: Harm Brouwer. We hebben hem allemaal kunnen zien op het journaal van 19 maart toen hij weer en opnieuw eens geconfronteerd werd met een KAPITALE fout van zijn OM.

Weer en wederom bleek, ditmaal een vrouw, Ina Post, verkeerd beoordeeld te zijn door de weledelachtbare heren en de o zo ‘oprechte en naar waarheid zoekende’ officieren en hoofdofficieren; die aan de hand van een klungelige rechercherapportage, waar alleen scorings- en prestatiedrift aan ten grondslag lagen, een mens naar de verdommenis hebben geholpen.

Een vrouw, onschuldig, jaren lang opgesloten in een dodelijk ritme tussen vaak echte misdadigers, verstoken van elke levensvreugde. Gescheiden van geliefden, partner en/of kinderen. Jaren en jaren lang, 365 dagen per jaar, dagen van 24 uur eentonig en gedwee alle bevelen moeten opvolgen van mensen die er hun beroep van gemaakt hebben anderen te willen drillen. (Enkele goede uitzonderingen daargelaten)

Lees Meer Lees Meer

GeenFlauwekul en de dikke vinger

GeenFlauwekul en de dikke vinger

Hoewel ik inmiddels van mening ben dat -helaas!- alleen gewapend verzet nog zin heeft, moet ik natuurlijk wel realistisch blijven: in de ons omringende landen zie ik dat in de komende jaren wel gebeuren, maar in Nederland duurt dat waarschijnlijk nog 500 jaar! Tot die tijd zullen we het in dit land dus moeten doen met de gebruikelijke middelen die theoretisch gewoon zouden moeten werken in een democratie. Daarom graag jullie aandacht voor de onderstaande oproep die vandaag werd ingezonden door medeweblogger GeenFlauwekul:

TEKEN DE PETITIE – GEEN VINGERAFDRUK VAN HIRSCH BALLIN

Wederom heeft Big Brother Hirsch Ballin weer maatregelen voor ons in petto om de privacy aan te tasten. Dit zogenaamd weer onder het motto “u heeft toch niets te verbergen?” Ditmaal betreft het het vrijgeven van de vingerafdruk die volgend jaar op het paspoort zou moeten komen aan de politie.

Wanneer gaan die schellen uiteindelijk eens van de ogen vallen bij de Nederlanders? Als het te laat is wellicht? Links, rechts, allochtoon, autochtoon, moslim, christen, man of vrouw, het maakt niets uit want we worden allemaal slachtoffer van deze maatregelen.

Nog even en de Orwelliaanse nachtmerrie komt uit. Zelfs nog erger dan dat, dan kunnen we met een ingeplante chip rondlopen.

Kom nu in actie tegen dit fascistische beleid en zet uw digitale handtekening tegen het dwaze plan van minister Hirsch Ballin om onze vingerafdrukken te misbruiken.

Ga naar de petitie op Geenflauwekul.nl

Maar u kunt meer doen. Heeft u een website, zet dan onderstaande banners of buttons op uw site:


Tevens bestaat er een plan om te gaan demonstreren tegen deze vrijheidsinperking en alle andere maatregelen. Deze demonstratie zal plaatsvinden op 14 juni a.s. U kunt u opgeven op de site:

www.opstand.freedisk.nl

Stop de Orwelliaanse nachtmerrie, samen staan we sterk!

Jij ook?

Forces Nederland steunt AlemPop 2008

Forces Nederland steunt AlemPop 2008

Het onderstaande bericht werd vanavond ingezonden door Wiel Maessen van Forces Nederland:

Forces Nederland steunt AlemPop tijdens het optreden van de groepen Status Quo, Wishbone Ash en Manfred Mann’s Earth Band, alle drie groepen die stammen uit een tijd dat het streven naar vrijheid (en roken) nog normaal was. De tijd van het protest van de gewone burger tegen de overheid en haar politici. Een tijd waarin iedereen dacht dat er een betere wereld op komst was.

Helaas streeft de generatie van toen nu naar macht over dezelfde burger en zijn ze het vrijheidsideaal totaal vergeten.

De Classic Rock editie van AlemPop vindt plaats op vrijdag 30 mei 2008.

Noot van de redactie:
Ik had nog nooit van het plaatsje Alem gehoord totdat ik van de oprichter van Forces Nederland, Wiel Maessen, vernam dat Alem de thuishaven is van het actieschip van de organisatie.

Ten slotte nog deze niet onbelangrijke mededeling:
Zowel de organisatie van AlemPop als Forces Nederland hopen dat vele webloggers m/v het bovenstaande bericht zullen overnemen!

Jij ook?